Pre rodičov

Pre rodičov

Prečo  je dôležité, aby ste podporili vaše dcéry v zapojení sa do súťaže a získavaní IT zručností?  80 % VŠETKÝCH pracovných pozícií v budúcnosti bude vyžadovať IT zručnosti. Informatika je nevyhnutnosť, ak chce mať vaša dcérka prácu.  Keď bude mať…