Pre rodičov

Prečo  je dôležité, aby ste podporili vaše dcéry v zapojení sa do súťaže a získavaní IT zručností? 

80 % VŠETKÝCH pracovných pozícií v budúcnosti bude vyžadovať IT zručnosti. Informatika je nevyhnutnosť, ak chce mať vaša dcérka prácu. 

Keď bude mať vaša dcéra 25 rokov a príde na trh práce, viete, ktoré pracovné činnosti budú ešte existovať a ktoré dnes zatiaľ ani nepoznáme?

Jednou z možností, ako môžu rodičia a rodina pomôcť svojej dcére pri získavaní základných zručností, je podporiť ju v programovaní a prihlásiť ju do súťaže Scratch Match.

Úloha rodiča v súťaži:

Registrácia:

Rodič/zákonný zástupca prihlasuje dcéru do súťaže vyplnením registračného formulára. Do registračného formulára je potrebné nahrať link na projekt. Inštrukcie ako na to nájdete vo FAQ, v bode 2.  Vyplniť formulár je možné kedykoľvek medzi 15. januárom a 31. marcom 2024.

Ak dcéra súťaží v tíme, je potrebné v registračnom formulári uviesť názov tímu

Do akej vekovej kategórie zaradiť súťažiacu/tím?

Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách:

  • mladšie dievčatá (vo veku 8 – 11 rokov)
  • staršie dievčatá (vo veku 12 – 15 rokov)

Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie do vekovej kategórie je dátum 31. máj 2023.

V prípade, že budú jednotlivé členky trojčlenného tímu spadať pod rôzne vekové kategórie, veková kategória sa určí podľa najstaršej.

Podpora pri vytváraní projektu:

Budeme radi, ak dcéru podporíte pri vytváraní projektu. Môžete sa učiť scratch spolu nauč sa scratch alebo ju prihláste na niektorý z našich workshopov, kde ju naučíme základy programovania ale aj rôzne vychytávky. Môžete jej tiež vytlačiť kalendár, ktorý jej pomôže lepšie sa pripraviť a zamerať sa na jednotlivé kroky. 

Nechajte dcéru, aby Vám projekt predstavila, vyskúšajte jeho funkčnosť, pýtajte sa. Ak budete pri vypracovávaní účastní, neraďte. Skúste ju naviesť na správne riešenie bez toho, aby ste do projektu priamo zasahovali, čo by mohlo viesť k diskvalifikácii v súťaži.

Zaslanie hotového projektu:

Hotový projekt je potrebné pomenovať ako “meno_priezvisko_nazovprojektu” alebo “nazovtimu_nazovprojektu”. V registračnom formulári na stránke scratchmatch.sk nahráte link na hotový projekt najneskôr 31. marca 2024.

Ak žiačky súťažia v tíme, je potrebné, aby registračný formulár vyplnila každá členka tímu a každá jedna z nich nahrá link na tímový projekt.

Úplné znenie pravidiel nájdete tu: pravidlá súťaže

Viac informácií ako podporiť dievčatá pri získavaní základných IT zručností sa dozviete na https://www.ajtyvit.sk/buducnost/