Súťaž realizuje

Partneri

Súťaž bola vytvorená v roku 2017 na základe spolupráce so spoločnosťou