Partneri

Súťaž realizuje

Partneri súťaže

Mediálny partner

Súťaž bola vytvorená v roku 2017 na základe spolupráce s organizáciou