Pre učiteľov

Ďakujeme, že podporujete vaše žiačky pri získavaní IT zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich budúcnosť.

Scratch je jednoduchý a intuitívny programovací jazyk, ktorý rozvíja v deťoch kreativitu, deti sa vďaka nemu hravou formou učia riešiť problémy, vytvárať stratégie, navrhovať projekty ale aj pracovať v tíme. 

Ak Scratch ešte nepoznáte, radi navštívime vašu školu a zrealizujeme workshop priamo u vás, bezplatne (kontaktovať nás môžete na [email protected]).

Úloha učiteľa v súťaži:

Povedzte dievčatám o súťaži, zverejnite v škole plagát, pošlite informáciu e-mailom. 

Naučte dievčatá pracovať v Scratchi – na hodinách informatiky alebo počas krúžku. Zaregistrujte dievčatá do súťaže kedykoľvek medzi 15. januárom a 31. marcom 2024 (ak máte na to oprávnenie od zákonného zástupcu) alebo požiadajte zákonného zástupcu, aby ich zaregistroval (Ak dievčatá súťažia v tíme, je potrebné zaregistrovať každú samostatne. Budete potrebovať názov tímu, ktorý si dievčatá vymyslia.)

Podporte dievčatá pri vypracovávaní projektu, vytvorte im priestor na prácu (napríklad počas hodín informatiky alebo po vyučovaní) podporte ich v tímovej práci so spolužiačkami. Pred zaslaním hotového projektu ich vyzvite, aby vám projekt predstavili, vyskúšajte jeho funkčnosť, pýtajte sa. Ak budete pri vypracovávaní účastní, nepracujte za ne. Skúste dievčatá naviesť na správne riešenie bez toho, aby ste do projektu priamo zasahovali, čo by mohlo viesť k diskvalifikácii v súťaži.

Zašlite hotový projekt – hotový projekt je potrebné pomenovať ako “meno_priezvisko_nazovprojektu” alebo “nazovtimu_nazovprojektu”. V registračnom formulári na stránke scratchmatch.sk nahráte link na hotový projekt najneskôr 31. marca 2024.

Ak žiačky súťažia v tíme, je potrebné, aby registračný formulár vyplnila každá členka tímu a každá jedna z nich nahrá link na tímový projekt.

Úplné znenie pravidiel nájdete tu: pravidlá súťaže.