Často kladené otázky

Je potrebné vyplniť za každú súťažiacu registračný formulár (kedykoľvek v čase od 1. 2. do 31. 3. 2022). Nakoľko je súťaž určená pre dievčatá do 15 rokov a sú k nej nevyhnutné osobné údaje dieťaťa, registrácie môže vypĺňať len zákonný zástupca dieťaťa alebo učiteľ, ak má na to písomný súhlas od rodiča.

Hotový projekt treba uložiť do počítača vo formáte .sb3, označiť menom/názvom tímu a najneskôr 31. 3. 2022 nahrať na podstránke registrácia. Za tím nahráva projekt len jedna osoba.

Nie. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách – jednotlivec alebo trojčlenný tím.

Nie. Každé dievča sa môže prihlásiť len s jedným projektom. Nemôže poslať projekt sama a zároveň ako členka tímu.

Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách:

  • mladšie dievčatá (vo veku 8 – 11 rokov)
  • staršie dievčatá (vo veku 12 – 15 rokov)

Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie do vekovej kategórie je dátum 31. máj 2022.
V prípade, že budú jednotlivé členky trojčlenného tímu spadať pod rôzne vekové kategórie, veková kategória sa určí podľa najstaršej.

Počas mesiaca apríl bude porota vyberať tie najlepšie projekty, ktoré postúpia do druhého kola. Koncom apríla sa dozviete, či ste do druhého kola postúpili alebo nie. V mesiaci máj prebehne finále a budú zverejnené konečné výsledky a vyhlásené víťazky súťaže.