Často kladené otázky

Často kladené otázky - FAQ

Je potrebné vyplniť za každú súťažiacu registračný formulár (kedykoľvek v čase od 15.1. do 31.3.2024). Nakoľko je súťaž určená pre dievčatá do 15 rokov a sú k nej nevyhnutné osobné údaje dieťaťa, registrácie môže vypĺňať len zákonný zástupca dieťaťa alebo učiteľ, ak má na to písomný súhlas od rodiča.

Link na hotový projekt nám vložíš do našeho registračného formulára. Link svojho projektu nájdeš tu:

Nie. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách – jednotlivec alebo trojčlenný tím.

Nie. Každé dievča sa môže prihlásiť len s jedným projektom. Nemôže poslať projekt sama a zároveň ako členka tímu.

Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách:

  • mladšie dievčatá (vo veku 8 – 11 rokov)
  • staršie dievčatá (vo veku 12 – 15 rokov)

Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie do vekovej kategórie je dátum 31. máj 2024.
V prípade, že budú jednotlivé členky trojčlenného tímu spadať pod rôzne vekové kategórie, veková kategória sa určí podľa najstaršej.

Do konca apríla bude porota vyberať tie najlepšie projekty, ktoré postúpia do druhého kola.Všetky projekty budú vyhodnotené odbornou porotou od 1.4. – 5.5.2024. Začiatkom mája sa dozviete, či ste do druhého kola postúpili alebo nie. V máji 2024 prebehne finále a budú zverejnené konečné výsledky a vyhlásené víťazky súťaže.

Ak si napriek všetkému neviete s niečim rady, alebo máte otázku, kontaktujte nás na: [email protected].

Nájdeš nás aj tu