Pre učiteľov

Pre učiteľov

Ďakujeme, že podporujete vaše žiačky pri získavaní IT zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich budúcnosť. Scratch je jednoduchý a intuitívny programovací jazyk, ktorý rozvíja v deťoch kreativitu, deti sa vďaka nemu hravou formou učia riešiť problémy, vytvárať stratégie, navrhovať projekty…