Ročník 2022

Kvalita prihlásených projektov do súťaže Scratch Match rastie, dominovali jej edukatívne hry.

Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2022 už po šiesty raz ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Medzi ocenenými nechýbala ani aplikácia učiaca názvy častí našej kostry, hry o recyklovaní alebo pre viac paralelných hráčov. Do šiesteho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 60 dievčat s 36 projektami, najviac ich pochádzalo z Trenčianskeho a Košického kraja. Súťažiť mohli individuálne alebo v tímoch v staršej a mladšej kategórii.

Hlavným cieľom súťaže Scratch Match je motivovať dievčatá na základných školách k objavovaniu technológií. V súťaži môžu využiť svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácie alebo príbehu. Pre dievčatá aj školy, ktoré sa dosiaľ so Scratchom nestretli, zároveň Aj Ty v IT ponúklo aj 47 workshopov Scratchu, v rámci ktorých tento rok vyškolili spolu  215 dievčat z celého Slovenska.

Je skvelé vidieť, ako z roka na rok narastá úroveň prihlásených projektov. Scratch je skvelá cesta ako začať s programovaním v skorom veku, pretože je jednoducho ovládateľný a umožňuje osvojiť si základné príkazy“, vysvetľuje riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Súťaž Scratch Match organizuje občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťou  Accenture. Ako vysvetľuje Nikoleta Fialová, jedna z porotkýň súťaže: „V Accenture chápeme, že na pritiahnutie viac žien do IT odvetvia, musíme ukázať už dievčatám na základných školách a v tínedžerskom veku, že svet informačných technológií je oblasťou, kde môžu naplno rozvinúť svoju kreativitu a nájsť uplatnenie, ktoré ich bude napĺňať. Preto dlhodobo podporujeme Scratch Match a ďalšie aktivity organizácie Aj Ty v IT, ktoré cielene búrajú stereotypy a časom sa určite prejavia aj vo zvýšenom počte študentiek IT odborov a vyrovnanejšiemu zastúpeniu pohlaví v IT sektore.

Od minulého roka sa partnerom súťaže stala aj švajčiarska spoločnosť  Zurich Insurance Company, poisťujúca ľudí a majetok po celom svete. „V rámci dlhoročnej spolupráce s Aj Ty v IT pomáhame dievčatám a ženám spoznať svet IT. Naši skúsení kolegovia okrem iného pravidelne pripravujú a školia programátorské kurzy, čím pomáhajú ženám uplatniť sa v technologických profesiách. Sme radi, že rozsah našej spolupráce sa neustále rozširuje a vďaka tomu aj my prispievame k tomu, aby sa myšlienka sprístupnenia IT pre ženy a dievčatá stala realitou“, vysvetľuje Linda Šafránková z Zurich Insurance Company.

Porota v zložení Nikoleta Fialová, Linda Šafránková, Gabriel Hudák a Ivana Halpert na svojom zasadnutí ocenila z roka na rok rastúcu kvalitu súťažných projektov, najmä ich kódov, čo sa prejavilo na silnejšej konkurencii a udelení všetkých cien.

Víťazkou prvej ceny v kategórii staršie dievčatá – jednotlivci sa stala Viktória Pupáková z Nových Zámkov so skákacou viacúrovňovou hrou rtudisru. Jednalo sa zároveň o kategóriu s najväčším počtom prihlásených projektov. „Veľmi ma potešilo, že som tak dobre uspela a získala prvé miesto, za čo som vďačná aj môjmu učiteľovi, ktorý ma v tom podporoval. Táto práca ma veľmi bavila a ďakujem vám, že ste moju prácu hodnotili za najlepšiu,“ uviedla v reakcii na výhru.

V kategórii staršie dievčatá – tím si prvé miesto odnáša EVO Team z Košíc s edukatívnou aplikáciou na učenie častí kostry. Porota pri hodnotení ocenila najmä pamätanie si zlých odpovedí a možnosť ich následného precvičovania. Zároveň sa jedná o projekt, ktorý sa okamžite dá využiť na vzdelávacie účely na základných aj stredných školách.

V kategórii mladšie dievčatá – jednotlivci  sa najlepšie umiestnila Bela Belobradová z Púchova s hrou Boj s Covid19, pri ktorej porota vyzdvihla koncept a funkčnosť hry, ako aj možnosť hrania pre 2 hráčov. Kategóriu mladšie dievčatá – tím vyhrali IT Girls z Košíc s edukatívnou hrou o správnom recyklovaní, v ktorých porota ocenila prácu a nahratie vlastného audia.

Kompletné výsledky Scratch Match 2022

Kategória: Mladšie dievčatá – jednotlivci                                      
 1. miesto   Bela Belobradová, ZŠ Mládežnícka, Púchov
 2. miesto   Ivana Dreveňáková, ZŠ s MŠ, Liesek
 3. miesto   Mária Anna Gergeľová, ZŠ Benkova, Nitra
Kategória: Mladšie dievčatá tím
 1. miesto   IT Girls
  (Katarína Boritášová, Zara Imrichová, Riana Staňová), ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
 2. miesto   Bystrohlávky
  (Zara Slobodová, Sarah Brádová, Karolína Molnárová), e-Škola, Prievidza
 3. miesto   Hlavičky
  (Laura Chrebetová, Katka Hopková, Katka Fabianová), e-Škola, Prievidza
Kategória: Staršie dievčatá – jednotlivci                                      
 1. miesto   Viktória Pupáková, ZŠ Gergelya Czuczora s VJM, Nové Zámky
 2. miesto   Terézia Mažáryová, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen
 3. miesto   Hanka Hvolková, Gymnázium Ul. 1. mája, Malacky
Kategória: Staršie dievčatá tím
 1. miesto   EVO Team
  (Emily Viktória Grígerová, Viktória Žatková, Orsolya Szabó), Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice
 2. miesto   IT Girls Story
  (Nikola Otipková, Daniela Buznová, Júlia Kollárová), Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
 3. miesto   Dneperské kočky
  (Esther Šiňanská, Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková), Súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice

Ročník 2022 podporili

Partneri

Mediálni partner