Ročník 2021

Súťaž Scratch Match 2021 zaznamenala nárast,
dominovali jej edukatívne hry

Bratislava, 30. mája 2021

Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021 už po piaty raz ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Medzi ocenenými nechýbajú hry podporujúce finančnú gramotnosť, učenie sa strojopisu či hry s vesmírnou tematikou. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektami, čo je o celú tretinu  projektov aj dievčat viac ako minulý rok. Súťažiť mohli individuálne alebo v tímoch v staršej a mladšej kategórii. Pre pandemickú  situáciu porota posudzovala projekty online a rovnakou formou zverejnila aj výsledky.

Hlavným cieľom súťaže Scratch Match je motivovať dievčatá na základných školách k objavovaniu sveta technológií. V súťaži môžu využiť svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácie alebo príbehu. Pre dievčatá aj školy, ktoré sa dosiaľ so Scratchom nestretli, zároveň organizátor súťaže občianske združenie Aj Ty v IT ponúklo aj 18 kurzov, v rámci ktorých tento rok vyškolili spolu 194 detí z celého Slovenska. “

Schratch je skvelá cesta ako predstaviť dievčatám blokové programovanie. Je jednoducho ovládateľný a umožňuje osvojiť si základné príkazy. Je skvelé vidieť, ako z roka na rok narastá nielen počet prihlásených dievčat, ale aj kvalita prihlásených projektov.“, dopĺňa riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Súťaž Scratch Match organizuje občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťou  Accenture od roku 2017. „V Accenture považujeme za veľmi dôležitú diverzitu z pohľadu zastúpenia pohlaví v sektore informačných technológií. Aby sme sa v dlhodobom horizonte priblížili k vyrovnanému zastúpeniu mužov a žien v tomto odvetví, je kľúčové ukázať už dievčatám na základných školách a v tínedžerskom veku, že svet informačných technológií je oblasťou, kde môžu naplno rozvinúť svoju kreativitu. Preto dlhodobo podporujeme aktivity organizácie Aj Ty v IT, akou je aj Scratch Match. Veríme, že aj vďaka aktuálnemu ročníku sa podarilo opäť nájsť medzi dievčatami talenty, ktoré bude účasť v súťaži motivovať pre štúdium a kariérne smerovanie do oblasti informačných technológií.“ vysvetľuje motívy podpory Alena Knabová zo spoločnosti Accenture.

V tomto roku sa k Accenture pridal aj švajčiarsky partner, spoločnosť  Zurich Insurance, poisťujúci ľudí a majetok po celom svete. „S Aj Ty v IT sme nadviazali spoluprácu pred niekoľkými rokmi a okrem iného naši kolegovia vytvárajú programátorské kurzy pre dievčatá a ženy a tým im pomáhajú získať prácu v IT odvetví“, vysvetľuje Michal Fuček z pobočky Zurich Insurance v Bratislave.

Porota v zložení Nikoleta Fialová (Accenture Slovensko), Michal Fuček (Zurich Insurance) a Ivana Halpert (Aj Ty v IT) na svojom zasadnutí ocenila nielen rastúcu kvantitu, ale aj kvalitu súťažných projektov. Víťazkou prvej ceny v kategórii staršie dievčatá sa stala Martina Bublincová zo Zvolena a jej informačno-edukačná hra Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy. Šťastná víťazka by programovanie odporučila aj tým dievčatám: „ktoré sa na to necítia, aby to aspoň skúsili. Je to niečo, čo človeka naozaj chytí.“

V kategórii staršie dievčatá -tím si prvé miesto odnášajú Dneperské kočky v zložení Nataša Kovalčiková, Liliana Kolcunová a Esther Šiňanská z Košíc, ktoré vyvinuli edukačnú hru Piggy Bank o finančnej gramotnosti. Porota ocenila aktuálnosť a charakater hry, ako aj samotnú gamifikáciu nápadu a personalizáciu, kde si každý hráč môže vybrať vlastnú postavičku.

V kategórii mladších dievčat sa najlepšie umiestnila hra Cesta vesmírom Hanky Hvolkovej z Rohožníka, ktorá so Scratchom ešte len začína. Práve na jej príklade vidno aké skryté talenty v dievčatách driemu, pretože celý projekt vymyslela a naprogramovala sama len za dva týždne. Základy programovacieho jazyka sa naučila vďaka kurzu Aj Ty v IT, ďalšie návody a manuály si našla sama na internete. Porota v jej hre ocenila vysvetlenie pokynov a návodu na začiatku hry, a tiež dramatickú hudbu umocňujúcu celú atmosféru, stúpajúca úroveň levelov a možnosť dokupovania si životov.

V rovnakej vekovej kategórii v sekcii tímov porota udelila len čestné uznanie

Kompletné výsledky Scratch Match 2021

Kategória: Mladšie dievčatá – jednotlivci                                                   

  1. miesto – Hvolková Hanka, ZŠ Rohožník
  2. miesto – Haásová Timea, ZŠ Rajec
  3. miesto – Stráňaiová Amélia, ZŠ Benkova, Nitra

 

Kategória: Mladšie dievčatá – tím
Čestné uznanie poroty:

tím „IT_kamky”: Vajdová Olívia, Kolesárova Žofia, Bodnárová Tamara, 4
ZŠ Komenského, Michalovce
tím „Dievčatá v akcii”:  Kseničová Nina, Dányiová Bettina, Kecskemétiová
Kristína, Základná škola Zlatá 2, Rožňava

 

Kategória: Staršie dievčatá – tím         

  1. miesto – tím „Dneperské kočky“: Kovalčiková Nataša, Kolcunová Liliana, Šiňanská Esther, Súkromné gymnázium Dneperská, Košice
  2. miesto – tím „Redwing“ Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia, Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
  3. miesto – tím „IT girls story“: Buznová Daniela, Otipková Nikola, Otipková Eliška, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina


Kategória: Staršie dievčatá – jednotlivci 

  1. miesto – Bublincová Martina, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
  2. miesto – Pupáková Viktória, Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Nové Zámky
  3. miesto – Klopčeková Timea, ZŠ Nováky

Všetkým oceneným dievčatám srdečne gratulujeme!