Ročník 2021

Súťaž Scratch Match 2021 zaznamenala nárast,
dominovali jej edukatívne hry

Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021 už po piaty raz ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Medzi ocenenými nechýbajú hry podporujúce finančnú gramotnosť, učenie sa strojopisu či hry s vesmírnou tematikou. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektami, čo je o celú tretinu  projektov aj dievčat viac ako minulý rok. Súťažiť mohli individuálne alebo v tímoch v staršej a mladšej kategórii. Pre pandemickú  situáciu porota posudzovala projekty online a rovnakou formou zverejnila aj výsledky.

Hlavným cieľom súťaže Scratch Match je motivovať dievčatá na základných školách k objavovaniu sveta technológií. V súťaži môžu využiť svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácie alebo príbehu. Pre dievčatá aj školy, ktoré sa dosiaľ so Scratchom nestretli, zároveň organizátor súťaže občianske združenie Aj Ty v IT ponúklo aj 18 kurzov, v rámci ktorých tento rok vyškolili spolu 194 detí z celého Slovenska. “

Schratch je skvelá cesta ako predstaviť dievčatám blokové programovanie. Je jednoducho ovládateľný a umožňuje osvojiť si základné príkazy. Je skvelé vidieť, ako z roka na rok narastá nielen počet prihlásených dievčat, ale aj kvalita prihlásených projektov.“, dopĺňa riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Súťaž Scratch Match organizuje občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťou  Accenture od roku 2017. „V Accenture považujeme za veľmi dôležitú diverzitu z pohľadu zastúpenia pohlaví v sektore informačných technológií. Aby sme sa v dlhodobom horizonte priblížili k vyrovnanému zastúpeniu mužov a žien v tomto odvetví, je kľúčové ukázať už dievčatám na základných školách a v tínedžerskom veku, že svet informačných technológií je oblasťou, kde môžu naplno rozvinúť svoju kreativitu. Preto dlhodobo podporujeme aktivity organizácie Aj Ty v IT, akou je aj Scratch Match. Veríme, že aj vďaka aktuálnemu ročníku sa podarilo opäť nájsť medzi dievčatami talenty, ktoré bude účasť v súťaži motivovať pre štúdium a kariérne smerovanie do oblasti informačných technológií.“ vysvetľuje motívy podpory Alena Knabová zo spoločnosti Accenture.

V tomto roku sa k Accenture pridal aj švajčiarsky partner, spoločnosť  Zurich Insurance, poisťujúci ľudí a majetok po celom svete. „S Aj Ty v IT sme nadviazali spoluprácu pred niekoľkými rokmi a okrem iného naši kolegovia vytvárajú programátorské kurzy pre dievčatá a ženy a tým im pomáhajú získať prácu v IT odvetví“, vysvetľuje Michal Fuček z pobočky Zurich Insurance v Bratislave.

Porota v zložení Nikoleta Fialová (Accenture Slovensko), Michal Fuček (Zurich Insurance) a Ivana Halpert (Aj Ty v IT) na svojom zasadnutí ocenila nielen rastúcu kvantitu, ale aj kvalitu súťažných projektov. Víťazkou prvej ceny v kategórii staršie dievčatá sa stala Martina Bublincová zo Zvolena a jej informačno-edukačná hra Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy. Šťastná víťazka by programovanie odporučila aj tým dievčatám: „ktoré sa na to necítia, aby to aspoň skúsili. Je to niečo, čo človeka naozaj chytí.“

V kategórii staršie dievčatá -tím si prvé miesto odnášajú Dneperské kočky v zložení Nataša Kovalčiková, Liliana Kolcunová a Esther Šiňanská z Košíc, ktoré vyvinuli edukačnú hru Piggy Bank o finančnej gramotnosti. Porota ocenila aktuálnosť a charakater hry, ako aj samotnú gamifikáciu nápadu a personalizáciu, kde si každý hráč môže vybrať vlastnú postavičku.

V kategórii mladších dievčat sa najlepšie umiestnila hra Cesta vesmírom Hanky Hvolkovej z Rohožníka, ktorá so Scratchom ešte len začína. Práve na jej príklade vidno aké skryté talenty v dievčatách driemu, pretože celý projekt vymyslela a naprogramovala sama len za dva týždne. Základy programovacieho jazyka sa naučila vďaka kurzu Aj Ty v IT, ďalšie návody a manuály si našla sama na internete. Porota v jej hre ocenila vysvetlenie pokynov a návodu na začiatku hry, a tiež dramatickú hudbu umocňujúcu celú atmosféru, stúpajúca úroveň levelov a možnosť dokupovania si životov.

V rovnakej vekovej kategórii v sekcii tímov porota udelila len čestné uznanie

Kompletné výsledky Scratch Match 2021

Kategória: Mladšie dievčatá – jednotlivci                                                   

  1. miesto – Hvolková Hanka, ZŠ Rohožník
  2. miesto – Haásová Timea, ZŠ Rajec
  3. miesto – Stráňaiová Amélia, ZŠ Benkova, Nitra

 

Kategória: Mladšie dievčatá – tím
Čestné uznanie poroty:

tím „IT_kamky”: Vajdová Olívia, Kolesárova Žofia, Bodnárová Tamara, 4
ZŠ Komenského, Michalovce
tím „Dievčatá v akcii”:  Kseničová Nina, Dányiová Bettina, Kecskemétiová
Kristína, Základná škola Zlatá 2, Rožňava

 

Kategória: Staršie dievčatá – tím         

  1. miesto – tím „Dneperské kočky“: Kovalčiková Nataša, Kolcunová Liliana, Šiňanská Esther, Súkromné gymnázium Dneperská, Košice
  2. miesto – tím „Redwing“ Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia, Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
  3. miesto – tím „IT girls story“: Buznová Daniela, Otipková Nikola, Otipková Eliška, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina


Kategória: Staršie dievčatá – jednotlivci 

  1. miesto – Bublincová Martina, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
  2. miesto – Pupáková Viktória, Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Nové Zámky
  3. miesto – Klopčeková Timea, ZŠ Nováky

Všetkým oceneným dievčatám srdečne gratulujeme!

Ročník 2021 podporili

Partneri

Mediálny partner