Ročník 2020

Scratch Match 2020 priviedol k záujmu o IT ďalšie nádejné programátorky

V stredu 27. mája 2020 porota celoslovenskej súťaže Scratch Match už po štvrtý raz ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov, finále dominovali hry so spoločensky zodpovednými témami. Do štvrtého ročníka súťaže sa zapojilo spolu 71 dievčat so 49 projektami, čo je o 11 projektov viac ako minulý rok. Súťažiť mohli individuálne alebo v tímoch v staršej a mladšej kategórii. Pre výnimočnú situáciu spôsobenú Covid-19 posudzovala porota projekty online a rovnakou formou zverejnila aj výsledky. 

 

Súťaž Scratch Match organizuje občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťami SAP a Accenture od roku 2017 a jej hlavným cieľom je motivovať dievčatá na základných a stredných školách k objavovaniu sveta technológií.  Pre dievčatá aj školy, ktoré sa dosiaľ so Scratchom nestretli, zároveň ponúkajú kurzy, v ktorých sa tento rok vyškolilo spolu 144 dievčat z celého Slovenska. Schratch predstavuje peknú a tvorivú cestu do IT. Jednoducho ovládateľný, umožňuje každému preniknúť do blokového programovania a osvojiť si základné príkazy. Tešíme sa, že oslovil aj účastníčky našich workshopov, ktoré sa do súťaže prihlásili.“, dopĺňa riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Niektoré z dievčat sa pritom do súťaže zapojili opakovane. Víťazka kategórie staršie dievčatá – jednotlivci Lenka Hradiská z Popradu sa o súťaži dozvedela pred tromi rokmi vďaka učiteľovi informatiky, ktorý viedol IT krúžok na ich škole. Toto je zároveň v poradí už jej druhá výhra. Práve to, že sa mi v ôsmom ročníku podarilo vyhrať a cesta celou súťažou bola príjemná, vytvorilo mi to pozitívny vzťah k celému IT svetu. Čím ďalej, tým viac som sa o IT zaujímala aj mimo krúžku a dnes som v prvom ročníku na strednej odbornej škole v Poprade na informačných digitálnych technológiách.“  

Na Lenkinej hre s názvom Mistaken porota ocenila aktuálnosť nápadu, zážitok z hry, a tiež užívateľský komfort a ucelenosť celého ovládania. Ako víťazka priznáva, testovala ich priamo na ľuďoch zo svojho okolia. Cieľom hry je nájsť ingrediencie na liek, ktorý má hráč vytvoriť, a tak zachrániť svet. Snažila som sa vytvoriť hru tak, aby bola hrateľná nielen pre jednu cieľovú skupinu, ale pre čo najviac ľudí. Mám vyskúšané, že sa zabavil aj môj mladší brat, aj kamarátka, ktorá končí strednú školu. 

Práve Lenkin príbeh je príkladom toho, ako môže pozitívna motivácia priviesť dievčatá k štúdiu digitálnych technológií a v budúcnosti aj k možnej práci v IT sektore. Ako upresňuje porotca Martin Duffek zo spoločnosti SAP: Už niekoľko rokov podporujeme Aj Ty v IT, pretože si myslíme, že na Slovensku máme veľa talentovaných dievčat a boli by sme radi, keby sa najlepšie dievčatá zapojené do súťaže stali aj programátorkami alebo pracovali s technológiami profesionálne v budúcnosti.“

Na víťaznom tímovom projekte starších dievčat Save the planet porota ocenila aktuálnosť environmentálnej témy, edukatívny význam, vynaliezavosť, kód a zážitok z hry. Alexandra Polašová, Liliana Škúciová a Ema Martyšová z Nitry veľké skúsenosti so Scratchom pred súťažou nemali. Ku Scratchu ich pritiahla zábavná forma programovania a motivujúca učiteľka. Ako prezrádza Liliana Škúciová: „Aj keď som v Scratchi robila asi len dvakrát v živote, veľmi ma to bavilo a v budúcnosti by som pravdepodobne chcela ísť aj na IT školu.“ 

V kategórii mladších dievčat porota ocenila zábavnú vzdelávaciu adventúru Tri úlohy Evy Mižákovej, ktorá využila nový prvok a zároveň ústrednú postavu vizuálu súťaže Scratcherku Avu a tím Divočina za naháňačkovú hru, v ktorej zapracovali originálne zvuky mimo aktuálnej knižnice.  „Je skvelé každoročne vidieť množstvo dievčat, ktoré sa hlásia do súťaže so svojimi projektami. Aj tento rok sme mali možnosť vidieť zaujímavé hry, prírodovedné kvízy alebo kurzy cudzích jazykov. Veríme, že ich aj to bude bude motivovať k štúdiu IT a o pár rokov sa s nimi stretneme už ako s kolegyňami,“ zhodnotila štvrtý ročník súťaže porotkyňa Nikoleta Fialová zo spoločnosti Accenture. 

Kompletné výsledky Scratch Match 2020


Kategória: Mladšie dievčatá – jednotlivci

 1. miesto Mižaková Eva, ZŠ Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  2. miesto Hincová Laura, Spojená škola de La Salle, Bratislava
  3. miesto Kusovská Klára, ZŠ Podzáhradná, Bratislava

Kategória: Mladšie dievčatá – tím

 1. miesto tím „Divočina“: Hanah Alonso, Sara Alonso, Vanesa Nedecká, Škola u Filipa, Banská Bystrica
 2. miesto tím „Zlaťáčky“: Nina Olejárová; Kitty Bernáthová; Daniela Macková; ZŠ Zlatá 2, Rožnava
 3. miesto porota neudelila

Kategória: Staršie dievčatá – tím

 1. miesto tím „Save the planet“: Alexandra Polášová, Liliana Škúciová, Emma Martišová, ZŠ Benkova 34, Nitra
 2. miesto tím „Tomato Squad“ Antónia Mészárosová, Lea Mandáková, Veronika Pussová, ZŠ G Czuczora s VJM v Nových Zámkoch
 3. miesto tím „Jahôdky“: Natália Nalevanková; Laura Štofaníková; Kornélia  Trojanovičová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Kategória: Staršie dievčatá – jednotlivci

 1. miesto Hradiská Lenka, Súkromná stredná odborná škola ul. 29. augusta, Poprad
 2. miesto Duchajová Veronika, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
 3. miesto Klopčeková Timea, ZŠ Nováky


Špeciálne ocenenie poroty 

Pazúriková Mária, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Kostiviarová Tereza, ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Ročník 2020 podporili

Partneri

Mediálny partner