Často kladené otázky

 

V tejto časti vás informujeme v nasledovných témach:

  1. O Scratch Match a požiadavkách na registráciu
  2. Informácie o podmienkach registrácie a termínoch
  3. O tíme
  4. Informácie o druhom kole a finále
  5. Predložený projekt, posúdenie projektu a autorské práva

 

  1. O Scratch Match a požiadavkách na registráciu

Čo je Scratch? V akom rozsahu je ho potrebné poznať, aby som sa do súťaže mohol zaregistrovať?

Scratch je programová platforma vyvíjaná pre deti, kde si deti môžu vytvoriť vlastnú hru, animáciu, alebo dokonca aj rozprávku. Ak ho ešte nepoznáš, pozri si tipy na prípravu na našej stránke.

Inštrukcie k programu sú k nahliadnutiu tu

Ako a ktorú verziu si mám stiahnúť, pokiaľ už mám skúsenosti s programom?

Program si môžeš stiahnuť tu: Scratch download. Projekt pripravte vo verzii Scratch 2.0. Počas vývoja je možné používať Scratch online ako aj offline verziu. Obe sú k dispozícii na: http:\\scratch.mit.edu

Môžem sa registrovať aj v prípade, že som s týmto programom ešte nepracoval?

Áno, do súťaže sa môže každý prihlásiť. Pokiaľ ešte nemáš skúsenosti s prácou v programe Scratch, príď na náš bezplatný workshop, ktorý organizujeme v spolupráci s Learn2Code – najbližší termín koncom januára. Ďalej odporúčame, aby si si dôkladne prečítal všetky naše tipy a inštrukcie za účelom úspešnej prípravy projektu.

Je program Scratch prístupný aj v slovenskom jazyku?

Áno, Scratch program je prístupný aj v slovenskom jazyku. Kliknutím na ikonu zemegule v ľavom rohu okna môžeš vybrať jazyk programu.

    2. Podmienky a termín registrácie

Stačí, ak sa zaregistruje len jeden člen tímu?

Nestačí. Každý člen sa musí povinne zaregistrovať. Najprv niekto z vás zaregistruje tím a ich členov s uvedením e-mailových adries. Potom každý člen tímu obdrží e-mailovú správu s formulárom a dotazníkom, ktoré vyplní a potrvdí registráciu. Nakoniec záväzne potvrdíte registráciu.

Je možné sa hromadne registrovať, alebo je potrebné sa prihlasovať jednotlivo?

V prvom kroku je potrebná registrácia celého tímu, teda zadajte vašu e-mailovú adresu a meno. Povrdenie registrácie však už môžete realizovať len jednotlivo a to na základe informácií obdržaných v e-mailovej správe.

Čo je potrebné vyplniť za účelom záväznej registrácie?

Po udaní vašej e-mailovej adresy všetci obrdžíte potvrdzujúci mail. E-mail obsahuje formulár, ktorého súčasťou je prehlásenie s rodičovským súhlasom a dotazník. Tieto dokumenty je potrebné vyplniť za účelom záväznej registrácie.

Projekt je potrebné nahrať súčasne s registráciou?

Nie je to nutné. Projekt je možné nahrať aj neskôr, najneskôr však do 10. marca 2017 do 21:00 hod. Odporúčame sa však registrovať skôr, aby sme Vám mohli poradiť v prípade otázok, alebo prípadného uviaznutia.

Kto je oprávnený projekt nahrať?

Po záväznej registrácii všetkých troch členov, môže projekt nahrať ktorýkoľvek z nich.

Dokedy sa môžeme registrovať?

Termín registrácie, resp. termín zaslania projektu je do 10. marca, 21:00 hod..

Musím uhradiť registračný poplatok?

Nie, registrácia je bezplatná.

Ako sa viem prihlásiť?

Zaujímavosťou prihlásenia je nahratie projektu a zverejnenie linky prezentačného videa po registrácii (od 10. januára je prístupné na webovej stránke Scratch Match). Video je dobrovoľné, slúži porote na zoznámenie sa s Vašim tímom. Zároveň je dôležité aj to, aby ste sa do súťaže prihlásili len v prípade, že ste trojčlenným dievčenským tímom.

Uviazol som pri registrácii. Koho mám kontaktovať?

V prípade, že ste z nejakého dôvodu uviazli počas registrácie, píšte na adresu info@ajtyvit.sk a my vzniknutý problém vyriešime!

Čo je potrebné predložiť za účelom účasti v súťaži?

Za účelom účasti v súťaži je potrebné nahrať Scratch projekty v sb alebo sb2 rozhraní, resp. je potrebné vyplniť osobný a tímový formulár a zverejniť odkaz na prezentačné video.

Aký formát má mať Scratch projekt?

Projekty očakávame vo formátoch sb alebo sb2.

Nechcem účinkovať vo videu, je to nutné?

Video nie je povinné, slúži porote na bližšie zoznámenie sa s Vašim tímom. Fajn by však bolo video priložiť, potom by všetci členovia tímu mali účinkovať a prehovoriť vo videu. Nezabuďte, že nie je potrebné zdielať video. Postačuje, aby bolo video sprístupnené pre porotu.

Čo je potrebné vedieť o dotazníku?

Vyplnením dotazníku podporujete rozvoj súťaže a naše výskumy. Odpovede v dotazníku neovplyvňujú vaše výsledky. Otázky sú o vašich poznatkoch a názoroch.

Koľko dotazníkov je potrebné vyplniť?

Každý člen tímu musí vyplniť jeden dotazník.

Je možné prihlásiť sa viacerými projektmi?

Nie. Každý tím má právo na podanie len jedného projektu.

Blížia sa moje 17. narodeniny. Môžem sa ešte zúčastniť?

Ak budeš mať narodeniny po 1. apríli 2017, môžeš sa prihlásiť do súťaže.

Ešte nemám 12 rokov. Môžem sa stať členom tímu?

Ak budeš mať 12. narodeniny pred 1. aprílom 2017, v tom prípade áno.

Môže sa stať členom tímu moja 19 ročná sestra?

Nie. Ani jeden člen tímu nemôže mať viac ako 16 rokov, a menej ako 12 rokov.

Koľko tímov sa môže prihlásiť do súťaže?

Počet tímov nie je obmedzený, trojčlenné dievčenské tímy očakávame v neobmedzenom počte.

Chcela by som sa prihlásiť, ale nemám tím/nie sme tri. Čo mám robiť?

Nič sa nedeje, napíš nám na adresu info@ajtyvit.sk a my ti pomôžeme zoznámiť sa dievčatmi, ktoré hľadajú spoluhráčov!

   3. Priebeh súťaže: druhé kolo a finále

Koľko súťažiacich sa dostane do druhého kola?

Porota vyberie desať najlepších tímov do druhého kola.

Čo je úlohou v druhom kole?

10 finálnych tímov musí osobne odprezentovať projekt predložený v prvom kole a jeho spôsob prípravy.

Kedy sa finále uskutoční?

Dátum druhého kola je v sobotu, 1. apríla 2017.

Kedy sa dozviem o tom, že sa môj tím dostal ďalej?

Porota vyhodnotí projekty predložené v prvom kole v marci a vyberie desiatych najlepších tímov, ktoré budú pozvané do druhého kola, do finále. Výsledky oznámime tímom v e-mailovej správe do 17. marca.

Kde sa uskutoční druhé kolo?

Druhé kolo sa uskutoční v priestoroch nášho partnera. Kto to bude sa dozviete neskôr.

Kedy budú výsledky vyhlásené?

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutoční na mieste a v čase druhého kola (finále), v sobotu 1. apríla.

    4. O tíme

Ako a prečo sa musí projekt vyhotoviť v tíme?

Aj v reálnom živote sa projekty vyhotovujú v tíme, preto sa Scratch projekt musí vypracovať takisto v tíme. Skrátka sa oplatí pracovať spolu. Rozdeľte medzi sebou projekt podľa toho, kto s čím sa chce zaoberať – napríklad, ak jeden z vás má rád hudbu, bude pracovať na hudbe, druhý z vás s grafikou a tretí člen zas s programovaním! Využite svoj talent a kreativitu! Realizácia projektu záleží len na vás!

Môžem sa pripojiť k viacerým tímom?

Nie, každý súťaží iba v jednom tíme.

Môžu sa prihlásiť iba trojčlenné tímy ?

Áno, každý súťaží v trojčlennom tíme.

    5. Projekty v súťaži, porota a autorské práva

Aké typy projektov, môžu byť do súťaže prihlásené?

Napríklad hry, interaktívne animácie, hudobné diela, vzdelávacie aplikácie alebo prezentácie. Navštívte Scratch stránku Technologickej Inštitúcie v Massachusets (MIT) a pozrite sa, aké možnosti ponúka, resp. pozrite si pravidlá hodnotenia, podľa ktorých porota bude projekty hodnotiť. Pri vyhotovení projektov rešpektujte autorské práva, viac informácií nájdete nižšie.

Ako bude porota porovnávať úplne rozlišné projekty?

Porota bude zvedavá v prvom rade na to, ako viete využiť svoju fantáziu prostredníctvom programu Scratch, v akej miere bude váš projekt unikátny, kreatívny a neobvyklý. O pravidlách hodnotenia môžete čítajte viac tu.

Kto bude projekty hodnotiť?

Porota hodnotí predložené projekty na základe ich jedinečnosti a kreativity, práve preto sú členmi poroty vedľa technických odborníkov aj odborníci hudby a vizuálneho umenia.

Ako je možné zistiť, že bol projekt skutočne vyhotovený súťažiacim tímom a nie pomocou rodičov, alebo staršieho súrodenca znalého v programovaní?

Podľa našich skúseností súťažiace tímy oceňujú možnosť vzdelávania a rozvoja, ktoré súťaž prináša a vyhotovia projekt na základe vlastných kreatívnych nápadov a vedomostí. Využitie cudzej pomoci by bolo zároveň zbytočné, nakoľko tímy musia 10 projektov v druhom kole odprezentovať osobne porote a musia byť pripravení odpovedať na otázky poroty.

Rôzne vekové skupiny súťažia súčasne alebo zvlášť?

Dievčatá z vekovej skupiny medzi 12 až 16 rokov budú súťažiť súčasne, podľa našich skúseností totiž súťažiaci začnú s programovaním v rôznom veku a mnohí ani nedisponujú predchádzajúcimi skúsenosťami, takže medzi pripravenosťou a vekom nie je priama súvisloť.

Rešpektovanie autorských práv

Ako profesionálny programátori hry, tak aj súťažiací musia venovať pri práci zvýšenú pozornosť autorským právam. Vami vyrobené obrazy, grafiky alebo hudby môžete samozrejme neobmedzene používať. Súbory stiahnuté z internetu – obrazy, zvuk, hudby, videá – je možné používať len z časti, ostatné sú chránené autorskými právami, to znamená že sú súčasťou vlastníctva ich tvorcov, ktoré nemôžu byť použité bez uvedenia zdroja.

Najlepšie bude, ak použijete mediálne prvky z mediálnej knižnice. Ak použijete materiály vyhotovené inými autormi (obrazy, zvuk…), uveďte zdroj a autora pri prihlásení sa do súťaže.