Registrácia do šiesteho ročníka súťaže je ukončená